+ 421 908 273 998   |   info@smartedu.sk

Kurz - Speak English - Angličtina v kocke

LEKCIA 1

Lekcia prebehne formou konverzácii na rôzne témy zamerané na vyjadrenie prítomnosti. Otázky a vetné vzory sú zostavené na precvičenie týchto gramatických javov - prítomný jednoduchý čas, prítomný priebehový čas, predprítomný priebehový čas, väzba there is there are, stupňovanie prídavných mien, modálne slovesá a predložky.

LEKCIA 2

Lekcia prebehne formou konverzácii na rôzne témy zamerané na vyjadrenie minulosti. Otázky a vetné vzory sú zostavené na precvičenie týchto gramatických javov - minulý jednoduchý čas, minulý priebehový čas, predprítomný čas, väzba used to, minulé formy modálnych slovies, nereálne podmienky)

LEKCIA 3

Lekcia prebehne formou konverzácii na rôzne témy zamerané na vyjadrenie budúcnosti. Otázky a vetné vzory sú zostavené na precvičenie týchto gramatických javov (budúci čas jednoduchý, budúci čas priebehový, časové vety, prvá podmienková veta, budúci tvar modálnych slovies, väzba would like to

ČO ZÍSKAM KÚPOU KURZU ?

Balík 3 konverzačných lekcií zameraných na osvojenie a precvičenie najpožívanejších vetných a gramatických konštrukcií v praxi.

100 % pozornosti upriamenej na samotný jazyk.

Flexibilitu a voľnosť. Nemusíte nikam cestovať. Učíte sa kedy chcete a kde chcete..

Sebavedomie rozprávať

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pre všetkých, ktorí majú zvládnuté základy komunikačne angličtiny a dokážu samostatne komunikovať od mierne pokročilých cez stredne pokročilých až po pokročilých.

Pre ľudí, ktorí si potrebujú oprášiť anglickú gramatiku v praxi a chcú sa zbaviť najčastejších chýb Slovákov v anglickej konverzácií

ČO SA NAUČÍM?

  • Množstvo nový slov a väzieb potrebných na bežné životné situácie na rôzne témy ako napr. pracovný deň, rodina, cestovanie, nakupovanie, detstvo, jedlo, plány do budúcnosti atď
  • Množstvo gramatických javov v praxi
  • Vyjadrenie prítomnosti, minulosti a budúcnosti v angličtine
  • Tvorbu viet, otázok a odpovedí
  • Výslovnosť
  • Prekonať bariéry v rozprávaní

Cena za 3 lekcie (3 x 50 minút) je
36 EUR.

OBJEDNAŤ

DARČEKOVÝ POUKAZ

Demo